Co je nového ...

Podklady k ústřední konferenci SCHK 2023.


Zápis ze zasedání ÚOK SCHK dne 26.1.2023.INFORMACE

Sdělení Komise pro zdraví a pohodu k dotazům ohledně očkování proti vzteklině (po konzultaci se SVS ČR):
Od 1.1.2012 není výstava koček svodem, a proto krajská veterinární správa nestanovuje pro výstavu koček žádné podmínky. Stále však zůstává veřejným vystoupením s povinností vypracování Řádu veřejného vystoupení. V rámci ČR neexistuje povinnost očkování koček proti vzteklině.
Z toho tedy vyplývá, že kočky jakéhokoliv stáří trvale chované na území ČR nemusí být pro pohyb a výstavy na území ČR vakcinovány proti vzteklině. Pro přesun - např. výstavy mimo území ČR - platí podmínky konkrétního státu (vždy uvedeno ve výstavních propozicích!). Taktéž kočky ze zahraničí, přijíždějící na naše výstavy, musí mít platné očkování proti vzteklině. Všechny kočky na výstavě musí mít platné očkování proti panleukopenii a komplexu kočičí rýmy (první očkování - koťata - nejpozději 15 dnů před výstavou podle předpisu FIFe).AKTUÁLNĚ

V sekci "Dokumenty ke stažení" byl přidán aktualizovaný Chovatelský a Výstavní řád platný od 1.1.2020


Jako poradce chovu pro britské kočky byl ustanoven MVDr. Martin Urban.


Odborné komise SCHK - Přehled jednotlivých komisí...


Poradci chovu SCHK - Seznam všech poradců...
 


Počasí Plzeň - Slunečno.cz


Témata

Jak se stát členem ZO
Dokumenty ke stažení
Formuláře
Články
Jak se přihlásit na výstavu

Novinky

Přehled změn v pravidlech FIFe:
Přehled nejdůležitějších změn v pravidlech FIFe, platných od 1.1.2015 Změny...
Zápis z konference SCHK 2018
Zveřejněn zápis z konference SCHK 2017.Zápis...
Zasedání ÚCHK
Zápis ze zasedání ÚCHK ze dne 24.2.2018 - Zápis...

Výstavy